Beiratkozás

PÓTBEIRATKOZÁS 2022/2023!


Időpont: 2022.08.22. (hétfő) - 2022.08.26. (péntek) 9:00-12:00 óráig

Helyszín: 6200 Kiskőrös Kőrisfa u. 14.; (Kőrisfa Óvoda) - aula

A pótbeiratkozáshoz szükséges dokumentumok, feltételek megegyeznek a rendes beiratkozás szabályaival.


Óvodai beiratkozás a Kiskőrösi Óvodákban

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét, az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében pedig a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

· A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása szerint, minden óvodaköteles gyermek felvételre kerül a körzeti óvodájába 2022. április 29-ig

· A kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően, a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud a benyújtott szándéknyilatkozatok alapján

A beiratkozás ideje: 2022.04. 25. (hétfő)- 2022.04.27., 8:00-16:00 óráig


Cím: 6200 Kiskőrös Kőrisfa u. 14. Helyszín: Kőrisfa Óvoda - aula

Általános szabályok:

Az Óvodai felvétel, átvétel rendje:

Az óvodai beiratkozás időpontját a Fenntartó határozza meg, az adott év április 20. és május 20. közötti időpontban. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A jelentkezés tényét a sorszámozott óvodai felvételi előjegyzési naplóban kell feltüntetni, dátum szerint. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülei dolgoznak.

A gyermek felvételéről első fokon az intézményvezető dönt, a tagóvoda vezetőkkel történt egyeztetés alapján. A csoportok férőhelyének meghatározásakor a törvényi szabályozást és a fenntartó által jóváhagyott körzethatárokat, csoportlétszámokat vesszük figyelembe.

A döntés ellen fellebbezésnek helye van, melyet első fokon az intézmény vezetőjénél, másodfokon a helyi önkormányzatnál lehet benyújtani, a kézhezvételtől számított 15 napon belül.


Szempontok a csoportba soroláshoz:


· fenntartó által meghatározott körzethatárok

· törvényi előírás a maximális csoportlétszámról: 2011. évi CXC. törvény 4. melléklete alapján

· arányos létszám elosztás

· kor szerinti elosztás

· hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek arányos elosztása

· SNI és BTMN gyermekek arányos elosztása

A felvételről 21 munkanapon belül az intézmény vezetője értesítést küld a szülőnek postai úton, vagy e-mailben. Elutasítás esetén határozati formában.

A gyermekek, és a szülők adatainak védelmét az óvoda köteles biztosítani, az adatvédelmi törvénynek megfelelően.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

· Gyermek születési anyakönyvi kivonata

· Gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló kártya

· TAJ kártya

· Adókártya

· Szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

· Külföldi állampolgárság esetén a tartózkodási engedély

· Kettős állampolgárság esetén a hivatalos dokumentumok

· SNI és BTMN gyermek esetében az érvényes Szakértői Vélemény

· Hátrányos helyzet vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról a határozat

· Gyermekvédelmi határozat

· Átvételkor az előző óvoda által kiállított „Értesítés Óvodaváltásról” igazolás


A szülőnek nyilatkozni kell, hogy hozzájárul adatainak másolásához, használatához, továbbá hogy ki gyakorolja a szülői felügyeleti jogot. Válás, gyermek elhelyezés esetén az erről szóló bírósági végzés, gyámügyi határozat eredeti példányát bemutatja, és másolatot biztosít.

A szülőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy gyermekét ki viheti el az intézményből. Év közbeni változást köteles bejelenteni.

A szülőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul gyermeke nyilvános fórumokon, médiában való megjelenéséhez (honlap, facebook, újság, tv)

Minden esetben köteles a szülő jelezni, ha a gyermek, szülő adataiban változás történik

Az óvoda kötelezett az a gyermek, aki az adott év augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét. Szabad férőhely esetén felvehető az a gyermek, aki a felvételtől számított fél éven belül betölti 3. életévét. A gyermek abban az évben, amikor betölti 6. életévét augusztus 31. napjáig, tankötelessé válik.


KÖRZETHETÁROK

Batthyány Óvoda:

Ady Endre utca, Agárhalom tanya, Alsócebe tanya, Alsókommaszáció tanya, Árpád utca, Attila utca, Batthyány Lajos utca, Bem József utca, Berzsenyi Dániel utca, Borostyán lakópark, Csányi utca, Damjanich János utca, Dankó Pista utca, Délibáb utca (páros oldal), Dózsa György út, Erdőtelki út, Erkel Ferenc utca, Felsőcebe tanya, Holló János utca, Hrúz Mária utca, Kálvin János utca, Kassai utca, Kisfaludy Sándor utca, Kiss Ernő utca, Klapka György utca (1-83-ig mindkét oldal), Kolozsvári utca, Komáromi utca, Kölcsey Ferenc utca, Középcebe tanya, Liget utca, Luther Márton tér, Masina dűlő, Május 1.utca, Március 15.utca, Martini utca, Mészáros Lőrinc utca, Mikszáth Kálmán utca, Nagy Imre tér, Öregszőlő tanya, Petőfi Sándor tér, Petrovics István utca, Rákóczi Ferenc utca, Safári József utca, Szarvas utca, Szent István utca, Szent László utca, Tavasz utca, Tomori Pál utca, Tompa Mihály utca, Vadvirág utca, Vízmű utca, Vasvári Pál utca, Víztorony köz


Kőrisfa Óvoda:

Akácfa utca, Alkotmány utca, Aradi utca, Arany János utca, Bacsó Béla utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bajtárs utca, Bajza József utca, Balassi Bálint utca, Bánk utca, Báthory utca, Béke utca, Bocskai István utca, Budai Nagy Antal utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, Damjanich János utca, Deák Ferenc utca, Dobozi utca, Esze Tamás utca, Feketehalom tanya, Gábor Áron utca, Gagarin utca, Gárdonyi Géza utca, Hétház utca, Gyöngy utca, Hársfa utca, Határ utca, Ifjúság utca, József Attila utca, Kapisztrán János utca, Katona József utca, Kertész utca, Kinizsi Pál utca, Klapka György utca (85-től 139-ig, mindkét oldal), Kodály Zoltán utca, Korvin utca, Kőrisfa utca, Liszt Ferenc utca, Mező utca, Mohácsi utca, Móricz Zsigmond utca, Nádasdy utca, Nap utca, Okolicsányi utca, Paál László utca, Pajtás utca, Petőfi Sándor út, Pillangó utca, Pozsonyi utca, Radnóti Miklós utca, Remerenció dűlő, Rét utca, Segesvári utca, Szabadkai utca, Szegfű utca, Szép utca, Szondi György utca, Szőlő utca, Táncsics Mihály utca, Temető tér, Thököly Imre utca, Toldi Miklós utca, Tüskös utca, Rózsa utca, Wattay János utca, Wesselényi Miklós utca, Zrínyi Miklós utca

Szűcsi Óvoda:

Bánffy Endre utca, Baross Gábor utca, Bartók Béla utca, Bethlen Gábor utca, Délibáb utca (páratlan oldal), Dr. Staud Lajos utca, Drégely utca, Felsőkommaszáció tanya, Hatvany Lajos utca, Honvéd utca, Hunyadi János, Izsáki út, Jókai Mór utca, Kacsóh Pongrác utca, Kossuth Lajos utca, Középcebe tanya, Kun utca, Kurucz Zsuzsanna utca, Lehel utca, Madách Imre utca, Mátyás király utca, Meggyes utca, Mester utca, Móra Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Nagyatádi Szabó István utca, Nyíl utca, Öregszőlő tanya, Pásztor utca, Rákóczi Ferenc utca, Róna utca, Sárkány József utca, Soós utca, Szendrey Júlia utca, Széchenyi István utca, Szigligeti utca, Szilágyi Frigyes köz, Seres Sámuel utca, Temesvári utca, Uzsoki utca, Virág utca, Vörösmarty Mihály utca

Erdőtelki Óvoda:

Agárhalom tanya, Bokor utca, Diófa utca, Erdő utca, Fenyves utca, Malom utca, Nyárfa utca, Ökördi tanya, Sivány dűlő, Sövény utca, Venyige utca,