Étkeztetés

Az étkezési térítési díj befizetésének szabályozása, valamint

a visszafizetésre vonatkozó rendelkezések:

 

 

 

 

Az étkezési támogatás megállapításának elvei, szabályai: 

Szülői nyilatkozat alapján ingyenesen jogosult étkezni a gyermek az 1997.évi XXXI.tv. alapján:


Ingyenes, kedvezményes étkeztetéssel összefüggő rendelkezések:A kedvezmények igénybevételével kapcsolatos tudnivalókról a szülő felvilágosítást kaphat, gyermeke óvónőjétől, vagy az óvoda gyermekvédelmi felelősétől.