Étkeztetés

Az étkezési térítési díj befizetésének szabályozása, valamint

a visszafizetésre vonatkozó rendelkezések:

 • Az étkezési térítési díj napi háromszori étkezést foglal magába. A tízórai 8:30 és 9:30 óra között, az ebéd 12:00 – 12: 45 között, az uzsonna 15:00 és 15:30 között, korosztályonként változóan történik.

 • Az étkezési térítési díjat havi egy alkalommal meghatározott napon az adott hónapra előre kell befizetni. Pótbefizetésre a következő nap van lehetőség. A befizetések rendje és módja az intézményben a befizetés előtt 5 nappal van kifüggesztve. A befizetés számla ellenében történik.

 • Az ingyenesen étkező gyermekek szülei is kötelesek jelezni, hogy az étkezést mely napokon nem kívánják igénybe venni.

 • Minden nap 11:00 óráig lehet bejelenteni a hiányzást és kérni az étkezés lemondását. Ezt megtehetik telefonon szóban, vagy személyesen, nyári ügyeletben a kifüggesztett füzetbe írással. Hiányzás esetén csak arra a napra megrendelt ebéd vihető el, a többi nap lemondásra kerül. A gyermekek hiányzása után az étkezés biztosítása érdekében a visszaérkezést is jelezni kell.


 • Az óvoda a napi hiányzásokat a felvételi és mulasztási naplóban nyilvántartja. Az étkezésben részesülő gyermek hiányzásakor a visszatérítés a szülők bejelentéséhez kötött. Az orvosi igazolást utólagosan nem tudjuk figyelembe venni az étkezés lemondásánál, illetve a visszatérítésnél.


 • A hiányzás és a hiányzás utáni óvodába járás bejelentése az ingyenesen étkező gyermekek szüleinek is kötelessége, hiszen az ő ebédjüket is meg kell rendelnünk, illetve le kell mondanunk.


 • Az óvodában a gyermekek napi háromszori étkezésben részesülnek, egyéb élelmiszer behozatala nem engedélyezett. Kivétel: születés és névnapi sütemény, és gyümölcs, melyből minden gyermek részesül


 • A gyermekek által fogyasztott élelmiszerekből az óvoda 48 órán át ételmintát köteles megőrizni.

  • A konyhába szülő és gyermek nem léphet be.

  • Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermekeiket édességgel, és egyéb élelmiszerekkel.

  • Az óvoda területén a gyermekek nassoltatása a többi gyermek előtt nem etikus.

  • Étel allergia esetén a TS GASTRO szolgáltató biztosítja az étkezést, ehhez szükséges 1 éven belül kiállított szakorvosi javaslat.

Az étkezési támogatás megállapításának elvei, szabályai:

Szülői nyilatkozat alapján ingyenesen jogosult étkezni a gyermek az 1997.évi XXXI.tv. alapján:


 • A gyermekvédelmi határozat alapján

 • A családban három vagy több gyermeket nevelnek

 • A családban tartósan beteg/fogyatékos gyermeket nevelnek

 • Tartósan beteg /fogyatékos a gyermek

 • Nevelésbe vételét elrendelte a gyámhatóság

 • Szülői nyilatkozat alapján, ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri el a minimálbér 130%-át, 2022. január 1-től 172.900 Ft-ot

 • Fizetős térítés napi díja (kedvezmények nélküli): nettó 515 Ft

Ingyenes, kedvezményes étkeztetéssel összefüggő rendelkezések:


 • Ennek igénybevételéhez, minden nevelési év első napján, vagy a jogviszony létrejöttének napján, a szülő által kitöltött és aláírt nyilatkozat szükséges, melyet büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik.

 • A Rendszeres gyermekvédelmi határozatot a szülő köteles azonnal az óvodába behozni, és bemutatni.

 • A szülő köteles a határozat érvényességét figyelni. További jogosultság esetén a lejárat előtt 1-3 hónappal benyújtani az új igénylést. Ha a körülmények változása miatt további ingyenes étkezésre nem jogosult, vagy elutasító határozatot kapott, erről tájékoztatni kell az óvodapedagógust. Érvényes határozat hiányában a teljes étkezési díjat köteles megfizetni, visszamenőleg.


A kedvezmények igénybevételével kapcsolatos tudnivalókról a szülő felvilágosítást kaphat, gyermeke óvónőjétől, vagy az óvoda gyermekvédelmi felelősétől.